დეკანი 2019-12-05T13:14:34+00:00

დავით გურგენიძე


დაბადების თარიღი:          16/10/1963

მისამართი:                           თბილისი, ი. აბაშიძის ქ. №42,  ბინა №57

ტელეფონი:                          +995 (32) 222 15 95 , +995 (77) 73 33 33

ელფოსტა:                             gurgenidzedavid@gtu.ge

                                                      gurgenidzedavidgtu@gmail.com

ოჯახური მდგომარეობა:    დაოჯახებული (მეუღლე, ორი შვილი)

განათლება


1981-1983  წ.წ.     ქ. მოსკოვის ვ.ვ. კუიბიშევის სახელობის საინჟინრო სამშენებლო     ინსტიტუტის ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა ფაკულტეტი

1983-1987  წ.წ.     საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ჰიდროტექნიკისა და სანტექნიკის  ფაკულტეტი,  ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსი

1999-2001   წ.წ.    საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,   სამოქალაქო სამართლის მაგისტრი

სამეცნიერო ხარისხი და წოდება


2005 წლიდან       საქართველოს გ. ჩოგოვაძის სახელობის ენერგეტიკისა და ენერგეტიკულ ნაგებობათა ს/კ ინსტიტუტი, ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი -აკადემიური დოქტორი

2005 წლიდან        საქართველოს ენერგეტიკის აკადემიის წევრ-კოტესპონდენტი

2006 წლიდან        საქართველოს ენერგეტიკის აკადემიის ნამდვილი წევრი – აკადემიკოსი

2011-2019  წ.წ.      საქართველოს საიჟინრო აკადემიის წევრ-კორესპოდენტი

2019 წლიდან         საქართველოს საიჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი აკადემიკოსი

სამუშაო გამოცდილება


2018 წლიდან      საქართველოს პარლამენტის რეგიონალური პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტთან არსებული სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს წევრი

2017 წლიდან       საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტთან არსებული სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს წევრი                  

2017 წლიდან      სტუ, სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანი

2017-2018წ.წ.     სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა- “ჰიდროინჟინერია” ხელმძღვანელი

2015-2017წ.წ.     სტუ, სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი

2013-2015 წ.წ.      სტუ-ს,  სასწავლო პროცესის მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი

2013 წლიდან      სტუ,  წყალმომარაგების, წყალარინების,  თბოაირმომარაგებისა და შენობების საინჟინრო აღჭურვის დეპარტამენტის პროფესორი

2006-2007 წ.წ.      სტუ,  ჰიდრომანქანების კათედრის მოწვეული პროფესორი

2005-2011 წ.წ.      საქართველოს საინჟინრო აკადემიის მრჩეველი

2001-2004 წ.წ.      საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე

2001-2003 წ.წ.     სტუ, ჰიდროსაინჟინრო ფაკულტეტის სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე 

1998-2001 წ.წ.       სტუ,  წარმოებისა და ბიზნესის ხელშემწყობი “TEMPUS  TACIS”-ის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი

 1997-1998 წ.წ.      სტუ, წყალმომარაგებისა და წყალარინების კათედრის გამგის მოადგილე

 1997-1998 წ.წ.     სტუ, წყალმომარაგებისა და წყალარინების კათედრის უფროსი მასწავლებელი

1997-2001 წ.წ.     ს.ს. „მერკური – 92“,  გენერალური დირექტორი   (ქ. თბილისი)

1994-1997 წ.წ.     ფიზიკის თეორიული და ექსპერიმენტული ინსტიტუტი,  მეცნიერი თანამშრომელი (სახელშეკრულებო თემა),  (ქ. მოსკოვი)

1994-1997 წ.წ.      ს.ს. „ზოდიაქო“-ს გამგეობის თავმჯდომარე (ქ. მოსკოვი)

1993-1997 წ.წ.     Ltd D.I.V.A. გამგეობის თავმჯდომარე  (ქ. ვენა, ავსტრია)

1990-1993 წ.წ.     სამეცნიერო – საწარმოო გაერთიანება „კომპლექსის“ გენერალური დირექტორის მოადგილე (ქ. თბილისი)

1987-1990 წ.წ.     სპი, ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა კათედრის ასისტენტი     

1985-1990 წ.წ.      სპი-ს ჰიდროტექნიკისა და სანტექნიკის ფაკულტეტის კომკავშირის კომიტეტის მდივანი , სპი-ს კომკავშირის კომიტეტის მდივნის მოადგილე, თბილისის საქალაქო კომიტეტის მეცნიერებისა და ტექნიკის განყოფილების გამგე         

1983-1987 წ.წ.      ენგურჰესის მშენებლობა,  სამშენებლო რაზმების მეთაური

1980-1981 წ.წ.      საქართველოს სოფლის მშენებლობის სამინისტრო,  №9 ტრესტის ზეინკალი

პუბლიკაციები


60-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის სახელმძღვანელოები და  მონოგრაფიები

ჯილდოები/პრემიები


ღირსების ორდენი – საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 21 დეკემბრის №1518 განკარგულება.

2007 წლის 24 მაისი – ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფონდი „ოქროს ფრთა“ – განსაკუთრებული საქველმოქმედო საქმიანობისათვის და კაცთმოყვარეობისათვის – გამარჯვებისათვის

 

(სტუდენტი ახალგაზრდობის აღზრდაში შეტანილი  პირადი წვლილისათვის)

კომპიუტერული უნარჩვევები


MS Windows, MS Word, MS Excel, Internet

ენები


ქართული (მშობლიური)

რუსული (კარგი)

ინგლისური (საშუალო)

გერმანული (ლექსიკონის დახმარებით)