დეკანი 2020-01-15T19:26:23+00:00

დავით გურგენიძე


დაბადების თარიღი:          16/10/1963

მისამართი:                           თბილისი, ი. აბაშიძის ქ. №42,  ბინა №57

ტელეფონი:                          +995 (32) 222 15 95 , +995 (77) 73 33 33

ელფოსტა:                             gurgenidzedavid@gtu.ge

                                                      gurgenidzedavidgtu@gmail.com

ოჯახური მდგომარეობა:    დაოჯახებული (მეუღლე, ორი შვილი)

განათლება


1981-1983  წ.წ.     ქ. მოსკოვის ვ.ვ. კუიბიშევის სახელობის საინჟინრო სამშენებლო     ინსტიტუტის ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა ფაკულტეტი

1983-1987  წ.წ.     საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ჰიდროტექნიკისა და სანტექნიკის  ფაკულტეტი,  ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსი

1999-2001   წ.წ.    საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,   სამოქალაქო სამართლის მაგისტრი

სამეცნიერო ხარისხი და წოდება


2005 წლიდან       საქართველოს გ. ჩოგოვაძის სახელობის ენერგეტიკისა და ენერგეტიკულ ნაგებობათა ს/კ ინსტიტუტი, ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი -აკადემიური დოქტორი

2005 წლიდან        საქართველოს ენერგეტიკის აკადემიის წევრ-კოტესპონდენტი

2006 წლიდან        საქართველოს ენერგეტიკის აკადემიის ნამდვილი წევრი – აკადემიკოსი

2011-2019  წ.წ.      საქართველოს საიჟინრო აკადემიის წევრ-კორესპოდენტი

2019 წლიდან         საქართველოს საიჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი აკადემიკოსი

2019 წლიდან        აკადემიკოს ი.ვ. ეგიაზაროვის სახელობის წყლის პრობლემებისა და ჰიდროტექნიკის ინსტიტუტის საპატიო დოქტორი (სომხეთის რესპუბლიკა).

2019 წლიდან        საქართველოს დამსახურებული მშენებელი.

სამუშაო გამოცდილება


2018 წლიდან      საქართველოს პარლამენტის რეგიონალური პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტთან არსებული სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს წევრი

2017 წლიდან       საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტთან არსებული სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს წევრი                  

2017 წლიდან      სტუ, სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანი

2017-2018წ.წ.     სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა- “ჰიდროინჟინერია” ხელმძღვანელი

2015-2017წ.წ.     სტუ, სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი

2013-2015 წ.წ.      სტუ-ს,  სასწავლო პროცესის მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი

2013 წლიდან      სტუ,  წყალმომარაგების, წყალარინების,  თბოაირმომარაგებისა და შენობების საინჟინრო აღჭურვის დეპარტამენტის პროფესორი

2006-2007 წ.წ.      სტუ,  ჰიდრომანქანების კათედრის მოწვეული სპეციალისტი

2005-2011 წ.წ.      საქართველოს საინჟინრო აკადემიის მრჩეველი

2001-2004 წ.წ.      საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე

2001-2003 წ.წ.     სტუ, ჰიდროსაინჟინრო ფაკულტეტის სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე 

1997-2001 წ.წ.     ს.ს. „მერკური – 92“,  გენერალური დირექტორი   (ქ. თბილისი)

 2002-2005 წ.წ.     სტუ, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის კათედრის მეცნიერ-თანამშრომელი

1998-2001 წ.წ.       სტუ,  წარმოებისა და ბიზნესის ხელშემწყობი “TEMPUS  TACIS”-ის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი

 1997-1998 წ.წ.      სტუ, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის კათედრის გამგის მოადგილე

 1997-2002 წ.წ.     სტუ, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის კათედრის უფროსი მასწავლებელი

1994-1997 წ.წ.     ფიზიკის თეორიული და ექსპერიმენტული ინსტიტუტი,  მეცნიერი თანამშრომელი (სახელშეკრულებო თემა),  (ქ. მოსკოვი)

1994-1997 წ.წ.      ს.ს. „ზოდიაქო“-ს გამგეობის თავმჯდომარე (ქ. მოსკოვი)

1993-1997 წ.წ.     Ltd D.I.V.A. გამგეობის თავმჯდომარე  (ქ. ვენა, ავსტრია)

1990-1993 წ.წ.     სამეცნიერო – საწარმოო გაერთიანება „კომპლექსის“ გენერალური დირექტორის მოადგილე (ქ. თბილისი)

1987-1990 წ.წ.     სპი, ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა კათედრის ასისტენტი     

1985-1990 წ.წ.      სპი-ს ჰიდროტექნიკისა და სანტექნიკის ფაკულტეტის კომკავშირის კომიტეტის მდივანი , სპი-ს კომკავშირის კომიტეტის მდივნის მოადგილე, თბილისის საქალაქო კომიტეტის მეცნიერებისა და ტექნიკის განყოფილების გამგე         

1983-1987 წ.წ.      ენგურჰესის მშენებლობა,  სამშენებლო რაზმების მეთაური

1980-1981 წ.წ.      საქართველოს სოფლის მშენებლობის სამინისტრო,  №9 ტრესტის ზეინკალი

პუბლიკაციები


60-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის სახელმძღვანელოები და  მონოგრაფიები

ჯილდოები/პრემიები


ღირსების ორდენი – საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 21 დეკემბრის №1518 განკარგულება.

2007 წლის 24 მაისი – ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფონდი „ოქროს ფრთა“ – განსაკუთრებული საქველმოქმედო საქმიანობისათვის და კაცთმოყვარეობისათვის – გამარჯვებისათვის

 

(სტუდენტი ახალგაზრდობის აღზრდაში შეტანილი  პირადი წვლილისათვის)

კომპიუტერული უნარჩვევები


MS Windows, MS Word, MS Excel, Internet

ენები


ქართული (მშობლიური)

რუსული (კარგი)

ინგლისური (ლექსიკონის დახმარებით)

გერმანული (ლექსიკონის დახმარებით)