დისტანციური სწავლება 2020-06-05T16:07:42+00:00

     საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ატარებს კვლევას, რომლის მიზანია საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დისტანციური სწავლების პროცესთან დაკავშირებით სტუდენტთა დამოკიდებულებების შესწავლა.

გიგზავნით კვლევის ვებგვერდის მისამართს:

https://docs.google.com/forms/d/1TnQfjhn5YAKn_X_JrhlSBVt0kyUBuNfpKSrBjydZhX4/edit

 

კითხვარის შევსების ბოლო ვადაა ა. წ. 15 ივნისი