მენეჯერი 2018-08-02T20:30:34+00:00

გინა გურეშიძე

დაბადების თარიღი: 1964 წლის 28 ივლისი.
დაბადების ადგილი: თბილისი.
ეროვნება: ქართველი.
ოჯახური მდგომარეობა: ორი შვილი.
საკონტაქტო ტელეფონები: (+995) 591 17 30 10; (+995) 599 10 51 76;   (+995 32) 2 33 29 43;
ელ-ფოსტა: g.gureshidze@gtu.ge

განათლება:

1) 1970_1981 წწ _ თბილისის #61 საშუალო სკოლა

2) 1981_1886 წწ _ საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამშენებლო ფაკულტეტი

3) 1986_1989 წწ _ საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ასპირანტურა. (დისერტაციის წარდგინებით)

სამეცნიერო ხარისხი, წოდება:

ტექნიკის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სრული პროფესორი.
სამუშაო გამოცდილება:

1) 1990_1991 წწ _ საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი მეცნიერ_თანამშრომელი.

2) 1991_1994 წწ _ უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი.

3) 1994_2006 წწ _ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოცენტი.

4) 1995 წ.-დან _ სამშენებლო ფაკულტეტის დაცვების საბჭოს წევრი.

5) 2006წ.–2013წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

6) 2013წ.–დან დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სრული პროფესორი.

7) 2000წ-დან – 21 სამაგისტრო და სადოქტორო თემის ხელმძღვანელი.

8) 2004წ-დან – არა ერთი კერძო პროექტის თანაავტორი.

გამოცემები და პუბლიკაციები:

5 სახელმძღვანელო, 2 მეთოდური მითითება და 45 სამეცნიერო ნაშრომი.

დამატებითი ინფორმაცია:

1) 1997 წ _ მიენიჭა პრეზიდენტის სტიპენდია.

2) 2006 წ _ კონკურსის შედეგად არჩეულ იქნა სტუ_ს წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრად (მდივანი).

3) 2007 წ _ საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ- კორესპონდენტი.

4) 2009 წ _ სერთიფიკატი _ აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ) ტრეინინგი: “სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი”.
5) 2011 წ USAID ტრენერი ქ. ქობულეთში საქართველოს პროფესიული განათლების პროექტის ფარგლებში მასწავლებელთა გადამზადება.

6) 2010 წ.- სერტიფიკატი-თბილისის მერიის პროექტის ფარგლებში ინგლისური ენის კურსი (წარმატებით)

7) 2011წ. – სერტიფიკატი-თბილისის მერიის პროექტის ფარგლებში ( Microsoft word XP, Microsoft Excel, Poverpoint) კომპიუტერის კურსი (წარმატებით)

8) 2011წ. სერტიფიკატი-თბილისის მერიის პროექტის ფარგლებში ინგლისური ენის კურსი (წარმატებით)

9) 2013წ.– საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის მენეჯერი.

მიღებული აქვს მონაწილეობა არა ერთ საერთაშორისო კონფერენციაში, ტრეინინგსა და სიმპოზიუმში.

ენები:

ქართული _ მშობლიური.
რუსული _ თავისუფლად.
ინგლისური _ დამაკმაყოფილებლად.

ჯგუფის უფროსი

რამაზ ჯინჭარაძე

ელ.ფოსტა: r.jincharadze@gtu.ge

ტელ:  (+995) 593 31 52 29, 66-00

მთავარი სპეციალისტი

მარინა მოდებაძე

ელ.ფოსტაmodebadze.m@gtu.ge

ტელ: (+995 32) 2 33 06 62, (+995) 599 90 09 07, 66-00

უფროსი  სპეციალისტი

თამთა კოპლატაძე

ელ.ფოსტა: t.koplatadze@gtu.ge

ტელ: (+995) 551 93 93 33

სპეციალისტი, საინჟინრო მექანიკისა და მშენებლობის ტექნიკური ექსპერტიზის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი

მაია პეტრიაშვილი

ელ.ფოსტა: m.petriashvili@gtu.ge

ტელ: (+995) 593 31 52 29, 66-00, 67-89