სწავლება 107 2018-05-01T02:40:11+00:00

მშენებლობის ეკონომიკის და მენეჯმენტის დეპარტამენტი

კონსულტაციების განრიგი

  1. პროფესორ მასწავლებელთა ინდივიდუალური კონსულტაციების გრაფიკი
  2. სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი (2017-2018 საწავლო წლის II სემესტრი)
    I – ტესტირების ჯგუფური კონსულტაციები
  3. სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი (2017-2018 საწავლო წლის II სემესტრი)
    II ტესტირების ჯგუფური კონსულტაციები
  4.  სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი (2017-2018 საწავლო წლის II სემესტრი)
    დასკვნითი გამოცდის კონსულტაცია 

 

სასწავლო კურსის პროგრამები (სილაბუსები)