ღონისძიებების გვერდი 2019-03-06T17:04:38+00:00

დაცვები

2019 წელი

ავთანდილ ბეგიაშვილის დისერტაციის დაცვა

გოგუცა სულტანიშვილის დისერტაციის დაცვა

ირმა ქუფარაშვილის დისერტაციის დაცვა

ნატო როდონაიას დისერტაციის დაცვა

2018 წელი

ალექსანდრე თათანაშვილის დისერტაციის დაცვა

ირაკლი გოგოლაძის დისერტაციის დაცვა

კახა მახარობლიძის დისერტაციის დაცვა

ირაკლი ჭანტურიას დისერტაციის დაცვა

იური სალუქვაძის დისერტაციის დაცვა