ღონისძიებების გვერდი 2018-07-25T18:52:35+00:00

ბოლო სიახლეები

დაცვები

ალექსანდრე თათანაშვილის დისერტაციის დაცვა

ირაკლი გოგოლაძის დისერტაციის დაცვა

კახა მახარობლიძის დისერტაციის დაცვა

ირაკლი ჭანტურიას დისერტაციის დაცვა

იური სალუქვაძის დისერტაციის დაცვა