ვიზიტი ჩინეთში

     2018 წლის 21-26 სექტემბერს, ქ. პეკინში ჩატარდა მე-X საერთშრისო-სამეცნიერო  კონფერენცია „არქიტექტურის და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“, სადაც მონაწილეობა მიიღო საქართველოს დელეგაციის 6 წევრმა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან მიწვეული იყო ელინა ქრისტესიაშვილი. იგი გახლდათ კონფერენციის დამფუძნებლისა და საორგანიზაციო კომიტეტის წევრის, პეკინის არქიტექტურისა და მშენებლობის უნივერსიტეტის „BUCEA“-ს ვიცე-რექტორის, პროფესორ ჩინგიძი ქის პერსონალური მოწვევით.

     კონფერენციის მიზანს წარმოადგენდა მშენებლობასა და არქიტექტურაში არსებული პრობლემების წარმოჩენა და გადაჭრა. მასში მონაწილეობდა 8 ქვეყნის პროფესორ-მასწავლებლები და დოქტორანტები.  კონფერენციაში მუშაობდა 4 სექცია:

  1. არქიტექტურა და ქალაქგეგმარება;

  2. სამოქალაქო მშენებლობა, სამშენებლო კონსტრუქციები, მასალები და სამშენებლო ტექნოლოგიები;

  3. საინჟინრო სისტემები და ანალიზი;

  4. და სხვა;

კონფერენციის სამუშაო ენა იყო: ჩინური, ინგლისური და რუსული, ასევე მიმდინარეობდა სინქრონული თარგმანი.

კონფერენცია გახსნა პეკინის არქიტექტურის და მშენებლობის უნივერსიტეტის რექტორმა პროფესორმა აილინ ძანგმა.

ელინა ქრისტესიაშვილმა მონაწილეობა მიიღო სექციაში „სამოქალაქო მშენებლობა, სამშენებლო კონსტრუქციები, მასალები და სამშენებლო ტექნოლოგიები“. ჰქონდა მოხსენება ნაბეჭდი ტიპის „პოსტერი“, თემის დასახელებით: „Features of design and construction of buildings and structures on a complex relief, taking into account seismics“ J. Gigineishvili, E. Kristesiashvili, М. Javakhishvili, რომელიც შემდგომში დაიბეჭდა შრომების კრებულში  „Proceedings of the 10th  Internacional Conference on Contemporary Problms of Architecture and Construqcion”.

      კონფერენციის მსვლელობის პერიოდში გათვალისწინებული იყო უნივერსიტეტის სასწავლო კორპუსებისა და სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორიების დათვალიერება. ასევე, პეკინში მშენებარე, მსოფლიოში შენობის სიდიდით ყველაზე დიდი აეროპორტის დათვალიერება, რომლის პროექტი შესრულდა პეკინის არქიტექტურულ-სამშენებლო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასაწავლებლების მიერ და მათ მიერ მოხდა უნივერსიტეტის ბაზაზე ამ პროექტის მაკეტის შესრულება და მისი მგდგრადობაზე გამოცდა.

      კონფერენციის ბოლო დღე გათვალისწინებული იყო კულტურული ღონისძიებისთვის ჩინეთის კედლის დათვალიერება.

2018-11-29T18:23:07+00:00