ღონისძიებების გვერდი 2019-07-31T17:19:00+04:00

დაცვები

2019 წელი

მამული სულაძის დისერტაციის დაცვა

ირაკლი მარღიშვილის დისერტაციის დაცვა

ნიკა ბოჭორიშვილის დისერტაციის დაცვა

გიორგი რობაქიძის დისერტაციის დაცვა

ვასილ ხორავას დისერტაციის დაცვა

ზაალ ცინაძის დისერტაციის დაცვა

ქეთევან გორდეზიანის დისერტაციის დაცვა

ირინა დენისოვას დისერტაციის დაცვა

გიორგი ტურაშვილის დისერტაციის დაცვა

ვახტანგ ცხვარიშვილის დისერტაციის დაცვა

გიორგი ყიფიანის დისერტაციის დაცვა

ავთანდილ ბეგიაშვილის დისერტაციის დაცვა

გოგუცა სულტანიშვილის დისერტაციის დაცვა

ირმა ქუფარაშვილის დისერტაციის დაცვა

ნატო როდონაიას დისერტაციის დაცვა

2018 წელი

ალექსანდრე თათანაშვილის დისერტაციის დაცვა

ირაკლი გოგოლაძის დისერტაციის დაცვა

კახა მახარობლიძის დისერტაციის დაცვა

ირაკლი ჭანტურიას დისერტაციის დაცვა

იური სალუქვაძის დისერტაციის დაცვა