ვიძემე 2021-02-12T20:14:46+00:00

https://gtu.ge/Suss/Programms/?ELEMENT_ID=16327

ვიძემეს გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი (Vidzeme University of Applied Sciences / Vidzemes Augstskola – ViA) (ვალმიერა, ლატვია) აცხადებს საერთაშორისო სტუდენტთა მიღებას საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე, 2021/2022 სასწავლო წლისათვის.

აპლიკაციის წარდგენის ბოლო ვადაა 2021 წლის 31 მაისი.

სასწავლო პროგრამების, ღია კარის დღეების, სტიპენიებისა და, ზოგადად, დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ვებგვერდი.

საკონტაქტო ელექტრონული ფოსტა: international@va.lv