მთავარი 2022-04-27T12:46:46+04:00

სიახლეები

სწავლების მესამე წლის სტუდენტთა საყურადღებოდ!
კონცენტრაციებზე რეგისტაციისთვის შესავსები ფორმა

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა
გეიზენჰეიმის უნივერსიტეტში
2022/23 სასწავლო წლის საშემოდგომო
და საგაზაფხულო სემესტრები
(განმეორებითი კონკურსი)

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა
კოშალინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში
2021/2022 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი
(განმეორებითი კონკურსი)

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა
ლუბლინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში
2021/2022 სასწავლო წლის საგაზაფხულო სემესტრი
(განმეორებითი კონკურსი)

საერთაშორისო აკადემიური ჟურნალი
„European Journal of Management Issues“
- ცხადდება სტატიების მიღება
(ქართულად და ინგლისურად)

ლინაუსის უნივერსიტეტი -
საერთაშორისო კვირეული ადმინისტრაციის
თანამშრომლებისთვის 2022

იაპონიის მთავრობის 2023 წლის
სტიპენდიები (საბაკალავრო პროგრამა
და მკვლევარის პროგრამა)

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა ვილნიუს TECH -
ვილნიუსის გედიმინას ტექნიკურ უნივერსიტეტში
2022/23 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი

June 2022 Athens,
Aug. 2022 Milan & Istanbul,
Sept. 2022 Lisbon,
Call for Papers

ესტონეთის მთავრობის სტიპენდიების პროგრამები
საერთაშორისო სტუდენტების, მკვლევრებისა და აკადემიური
პერსონალისათვის - 2022/23 სასწავლო წელი

სტუ-ის შრომათა კრებულში
სტატიების გამოქვეყნების
მსურველთა საყურადღებოდ!

გაცნობებთ,რომ უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის
მიზნით, ძალაში რჩება, უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში არსებული კოვიდრეგულაციები.

XI The International Scientific Conference
Innovations - Sustainability-Modernity-Openness.

ლატვიის განათლების განვითარების სახელმწიფო
სააგენტოს სტიპენდიების პროგრამა საქართველოს
მოქალაქე სტუდენტებისა და აკადემიური
პერსონალისთვის (2022-2023 სასწავლო წლისთვის)

ჟეშუვის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი
უფასო ინტენსიური ონლაინ სასწავლო
კურსები სტუდენტებისთვის 2022

EARET invites you to upcoming conferences
in Paris (April 19-21, 2022) and Warsaw (May 16-18, 2022)

International Black Sea University announces
photo contest GEORGIA: THE WAY I SEE IT
for all international students in Georgia

ავსტრიის მთავრობის სასტიპენდიო პროგრამები
2022-2023 სასწავლო წელი

აკადემიური პერსონალის
მოვალეობები

მნიშვნელოვანი განცხადებები

პარტნიორები

სასარგებლო ბმულები