ფოტო არქივი 101 2019-03-04T18:14:38+00:00

საინჟინრო მექანიკისა და სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზის დეპარტამენტი

13.02.19 გაიმართა საინჟინრო მექანიკისა და მშენებლობის ტექნიკური ექსპერტიზის N101 დეპარტამენტის სხდომა.

იხილეთ სრულად