მატერიალური ბაზა 2018-04-28T20:06:57+00:00

სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის დეპარტამენტი

დეპარტამენტის მატერიალური ბაზა მოიცავს  სტუ-ს  სამშენებლო ფაკულტეტის სასწავლო სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორიას, აგრეთვე ლაბოროტორიული მეცადინეობისას, გამოიყენება არსებული მოქმედი ხელსაწყო–იარაღების ფონდი

 1. დიაპროექტორი ლეტი 60 –1ც.
 2. ელექტრო დეფორმაციის გამზომი АИД-4 186 – 2ც.
 3. ელექტრო შესადუღი აპარატი „გამმართელი BKS-500 -1ც.
 4. მაგიდის ჩარხი საფრეზი НГФ 1439 -1ც;
 5. ჰიდრავლიკური პრესი ПСУ-250 -2ც
 6. საგამომცდელო ბლოკის სტენდი – 4ც
 7. სტენდი საგამომცდელო –1ც.
 8. უნივერსალური საგამომცდელო მანქანა ГРМ 500 -1ц:
 9. ნასოსის სტანცია – 3ც
 10. ბზარების გამზომი –1ც
 11. ინდიკატორები დამჭერებით –12ც.
 12. მაქსიმოვის სისტემის ჩაღუნმზომები – 6ც
 13. მანომეტრი МП-60.