თანამშრომლები 103 2018-07-08T21:57:06+00:00

 

სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის ტექნოლოგიების და საშენი მასალების დეპარტამენტი

 

სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის ტექნოლოგიისა და საშენი მასალების დეპარტამენტი 103

 

 

საგანთა ჯგუფი გვარი, სახელი, მამის სახელი აკად.

დატ.სთ.

ანამდებობა
   

№7

 

სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგიები

 

№75

მსხილაძე ნინო გიორგის ასული 500 პროფესორი
ბაქანიძე შახი ტიმოთეს ძე 500 პროფესორი
ჟღენტი რამაზ ბორისის ძე 500 პროფესორი
ჯავახიშვილი მარინა ვახტანგის ასული 250 პროფესორი
წეროძე შოთა პროკოფის ძე 250 პროფესორი
ქვარაია ირაკლი ბორისის ძე 250 პროფესორი
ღარიბაშვილი ირმა ოთარის ასული 250 ასოც.პროფ.
ფირყულაშვილი  ლევან  ვახტანგის ძე 250 ასისტ. პროფ.
ირემაშვილი ინგა რობერტის ასული 250 ასისტ. პროფ.
მარღიშვილი ირაკლი ავთანდილის ძე 250 ასისტენტი
არუნაშვილი თამარ  ვალიკოს ასული 500 უფრ. მასწ.(მ)
 

8

 

საშენი მასალები და ნაკეთობები

 

№91

ჩიქოვანი არჩილ ბორისის ძე

დეპარტამენტის უფროსი)

500 პროფესორი
ქარუმიძე ზეინაბ ირაკლის ასული 250 პროფესორი
ესაძე თამარ იურის ასული 500 ასოც.პროფ.
უგულავა ლიანა გრიგოლის ასული 500 ასოც.პროფ.
ლეჟავა ხათუნა დავითის ასული 250 ასოც.პროფ.
ნარეკლიშვილი თეა გიორგის ასული 250 ასოც.პროფ.
ტურძელაძე მალხაზ ნოდარის ძე 250 ასოც. პროფ.
გოცაძე დალი თენგიზის ასული 500 ასისტ. პროფ.
ლორთქიფანიძე მერაბ მიხეილის ძე 400 პროფესორი(მ)

 

 

1 ბაზინიანი ლეილა გრიგოლის ასული უფროსი სპეციალისტი  (ხელშ)
2 გოცაძე დალი თენგიზის ასული უფროსი სპეციალისტი  (0.5)