თანამშრომლები 106 2018-07-08T22:03:19+00:00

სამშენებლო კომპიუტერის დაპროექტების დეპარტამენტი

მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტების  დეპარტამენტი   106

 

 

საგანთა ჯგუფი გვარი, სახელი, მამის სახელი აკად.

დატვ.სთ.

თანამდებობა
 

13

მშენებლობის კომპიუტერული დაპროექტება

 

90

 

კუბლაშვილი მურმან დავითის ძე

დეპარტამენტის უფროსი)

500 პროფესორი
გვასალია ბადრი ალექსანდრეს ძე 500 პროფესორი
ჭანკოტაძე ვახტანგ ვახტანგის ძე 500 პროფესორი
თოდუა მიხეილ ნიკოლოზის ძე 500 ასოც.პროფ.
აბრამიძე ედისონ აპოლონის ძე 500 ასოც.პროფ.
კვაჭაძე თამარ  დავითის ასული 500 ასოც.პროფ.
ჩხიკვაძე კონსტანტინე  ტარიელის ძე 250 ასოც.პროფ.
სანიკიძე ზაზა ჯემალის ძე 250 ასოც. პროფ.
გორჯოლაძე ხატია შოთას ასული 500 ასისტ. პროფ.
მაღრაძე თინათინ ბეჟანის ასული 500 ასისტ. პროფ.
კაპანაძე ზურაბი შოთას ძე 250 ასისტ. პროფ.
კუბლაშვილი მირიან მურმანის ძე 250 ასისტ. პროფ.
ფილფანი ნინო ჯემალის ასული 250 უფრ. მასწ.(მ)

 

1 მაღრაძე ელენე დიმიტრის ასული  სპეციალისტი