თამნამშრომლები 2018-07-08T22:05:56+00:00

სამშენებლო მანქანების დეპარტამენტი

სამშნებლო მანქანების დეპარტამენტი   №108

 

 

საგანთა ჯგუფი გვარი, სახელი, მამის სახელი აკად.

დატვ.სთ.

თანამდებობა
17

სამშენებლო მანქანები და მექანიკური მოწყობილობი               № 56

შილაკაძე მიხეილ ერემიას ძე

დეპარტამენტის უფროსი)

500 პროფესორი
ნადირაშვილი გოგი სიმონის ძე 250 ასოც. პროფ.
ხაჩიძე ნუგზარ აკაკის ძე 400 პროფესორი(მ)

 

1 რჩეულიშვილი მედეა ჯიმშერის ასული  უფროსი სპეციალისტი (ხელშეკ.)
2 მამაჯანოვი იური მიხეილის ძე უფროსი ლაბორანტი (ხელშეკ.)
3 ნადირაშვილი გოგი სიმონის ძე უფროსი ლაბორანტი (ხელშეკ.)