თანამშრომლები 104 2018-07-08T23:11:53+00:00

 

ჰიდროინჟინერიის დეპარტამენტი

 

ჰიდროინჟინერიის  დეპარტამენტი 104

 

 

საგანთა ჯგუფი გვარი, სახელი, მამის სახელი აკად.

დატვ.სთ.

თანამდებობა
              9

ჰიდრავლიკა და საინჟინრო ჰიდროეკოლოგია

22

ქადარია იური რევაზის ძე 250 პროფესორი
დიაკონიძე რობერტ ვალერიანის ძე 250 პროფესორი
თოფურია მარინე ვარადებულის ასული 500 ასოც.პროფ.
ზალიკაშვილი გიორგი ოთარის ძე 500 ასოც.პროფ.
ნანიტაშვილი ვახტანგ ოთარის ძე 500 ასოც.პროფ.
კუპრეიშვილი შორენაზურაბის ასული 250 ასოც.პროფ.
სურმავა აზა გრიგოლის ასული 250 უფრ. მასწ.(მ)
10

სამდინარო და საზღვაო ნაგებობების ჰიდროტექნიკური მშენებლობა              №48

ყალაბეგიშვილი მირიან ალექსანდრეს ძე

დეპარტამენტის უფროსი)

500 პროფესორი
საყვარელიძე ამირან  ვლადიმერის ძე 500 პროფესორი
ჭიჭაღუა პეტრე ვასილის ძე 500 ასოც. პროფ.
მარგალიტაძე იუნონა ნიკოლოზის ასული 500 ასოც. პროფ.
ახვლედიანი ალექსანდრე ვლადიმერის ძე 500 ასოც.პროფ.
გოგოლაძე ავთანდილ შალვას ძე 250 ასოც.პროფ.
ხაზალია კონსტანტინე რაულის ძე 250 ასოც.პროფ.
კოდუა მანონი ავთანდილის ასული 500 ასისტ. პროფ.
ახვლედიანი გიორგი  ალექსანდრეს ძე 250 ასისტ. პროფ.
კოხრეიძე ნინო პავლეს ასული 250 ასისტ. პროფ.
დალაქიშვილი გიორგი ლევანის ძე 400 პროფესორი(მ)
ნარიმანიძე ნინა მიხეილის ასული 250 უფრ. მასწ.(მ)

 

 

1 შავიძე ქეთევან ავთანდილის ასული სპეციალისტი
2 ნარიმანიძე ნინა მიხეილის ასული სპეციალისტი