ბიბლიოთეკა 2018-07-28T16:02:12+04:00
[metaslider id="30491"]

 ელექტრონული ჟურნალები და მონაცემთა ბაზები, ხელმისაწვდომი სტუ-ს შიდაქსელში:

რეფერირებადი ჟურნალები

ციფრული არქივი 

სამართლის და მართვის ჟურნალები

წამყვანი ჟურნალები დისციპლინაში

ელექტრონული კატალოგი

11000-ზე მეტი პუბლიკაცია და მილიონზე მეტი ჩანაწერი.

საგამომცემლო სახლი

მექანიკის ინჟინერიის ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული 18 ჟურნალი.

44 ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ჟურნალი. 

წვდომა სრულ ტექსტებზე 1990 წლიდან დღემდე.

ყოველკვირეული ზოგადი სამედიცინო ჟურნალები.