მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საგანმანატლებლო პროგრამების განხილვა 2020-05-28T20:10:51+04:00