მენეჯერი 2022-04-19T16:24:56+04:00
სამშენებლო ფაკულტეტის მენეჯერი ზაალ ცინაძე

ზაალ ცინაძე

დაბადების თარიღი: 1965 წლის 7 ივლისი.
საკონტაქტო ტელეფონები:
7201

(+995) 599-58-73-33;
ელ-ფოსტა:
samsheneblomanager@gtu.ge

z.tsinadze@gtu.ge

განათლება:

 1. 1987 წელს მიენიჭა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მიერ ინჟინერ ფიზიკოს-მეტალურგიის მაგისტრის/მაგისტრთან გათანაბრებული ხარისხი;
 2. 2019 წელს მიენიჭა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ იჟინერ დოქტორის ხარისხი მშენებლობაში.

სამეცნიერო ხარისხი, წოდება:

ინჟინერიის დოქტორი მშენებლობაში, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

სამუშაო გამოცდილება:

 1. 1983-1984 წწ. – საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს საპროექტო ინსტიტუტი, საპროექტო განყოფილება, ტექნიკოსი;
 2. 1987-1988 წწ. – სამეცნიერო საწარმოო გაერთიანება ,,ანალიზხელსაწყო”, ანალიზატორების განყოფილება, ინჟინერი;
 3. 1988-1989 წწ. – საქართვველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი სამშენებლო ფაკულტეტი, სამშენებლო ფაკულტეტი, უფროსი ინჟინერი;
 4. 1989-1989 წწ. – საქართველოს სსრ რესპუბლიკური გაერთიანება, საქკოლმეუნეომშენის ,,საქსაკოლმშენკომპლეტის” სამმართველო, საშენ-მასალების განყოფილება, წამყვანი ინჟინერი;
 5. 1989-1991 წწ. – სამოგზაურო-ტურისტული კოოპერატივი, უფროსი ინსპექტორი;
 6. 1994-1997 წწ. – საქართველო-გერმანიის ერთობლივი ფირმა შპს ,,სტელა”, კომერციული დირექტორი;
 7. 1997-2000 წწ. – შპს ,,ინტერკოლორი”, კომერციული დირექტორი;
 8. 2000-2004 წწ. – შპს ,,გეოკოლორი”, მარკეტინგის მენეჯერი;
 9. 2004-2006 წწ. – შპს ,,თბილისელები”, მთავარი დირექტორის მოადგილე;
 10. 2006-2015 წწ. – შპს ,,თბილისელები პლუსი”, პასუხისმგებელი რედაქტორი;
 11. 2016-2021 წწ. – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სასწავლო პროცესის მონიტორინგის დეპარტამენტი, უფროსი სპეციალისტი;
 12. 2017-2021 წწ. – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამშენებლო ფაკულტეტი,წყალმომარაგების, წყალარინების,თბოაირმომარაგების და საინჟინრო აღჭურვის დეპარტამენტი, პროფესორის ასისტენტი;
 13. 2021-2021 წწ. – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამშენებლო ფაკულტეტის სასწავლო, სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორია, ხელმძღვანელი
 14. 2021- . . . წწ. – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამშენებლო ფაკულტეტი,წყალმომარაგების, წყალარინების,თბოაირმომარაგების და საინჟინრო აღჭურვის დეპარტამენტი,თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი

დამატებითი ინფორმაცია:

მიღებული აქვს მონაწილეობა არა ერთ საერთაშორისო კონფერენციაში, ტრეინინგსა და სიმპოზიუმში.

ენები:

 • ქართული;
 • რუსული;
 • ესპანური.

თანამშრომლები

ჯემალ მარგველიძე
უფროსი სპეციალისტი

ნაზიბროლა ხოზრევანიძე
უმცროსი სპეციალისტი
ელ. ფოსტა: nkhozrevanidze@gtu.ge
ტელ. ნომერი:
7208
577 40 11 66

ანზორ კუპატაძე
უმცროსი სპეციალისტი