დისერტაციის დაცვის ბრძანებები 2021-03-02T14:22:53+04:00

[googlepdf url=”https://construction.gtu.ge/wp-content/uploads/2021/03/brdzanebis-proeqtebi-7-Copy.pdf” ]