დებულება 2018-07-04T20:52:54+04:00

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

სტუდენტური თვითმმართველობის

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

იხილეთ სრულად