თანამშრომლები 2018-07-08T22:54:33+04:00

 

საგზაო დეპარტამენტი 

 

საგანთა ჯგუფი გვარი, სახელი, მამის სახელი აკად.

დატვ.სთ.

თანამდებობა
№14

რკინიგზების   მშენებლობა                №60

რურუა ნუგზარ ხუტას ძე

დეპარტამენტის უფროსი)

500 პროფესორი
კვანტალიანი გულვერი გიორგის ძე 500 ასოც. პროფ.
კუპატაძე თორნიკე სერგოს ძე 500 ასოც. პროფე.
ხორავა ვასილ ჯეირანის ძე 250 ასისტენტი
15

საავტომობლო გზები  65

მჭედლიშვილი კონსტანტინე ალექსანდრეს ძე 500 პროფესორი
პაპუაშვილი თენგიზ ირაკლის ძე 500 პროფესორი
ნადირაშვილი პეტრე ნადირას ძე 250 პროფესორი
მექანარიშვილი თეიმურაზ ვაჟას ძე 250 პროფესორი
შიშინაშვილი მანუჩარ თამაზის ძე 500 ასოც.პროფ.
ჩუბინიძე  გიორგი ანზორის ძე 250 ასისტ. პროფ.
16

ხიდები და გვირაბები                     №64

მაისურაძე ბორის მურმანის ძე 500 პროფესორი
გრძელიშვილი მარინე ვასილის ასული 500 ასოც.პროფ.
ჭურაძე კონსტანტინე ტამაზის ძე 500 ასისტ. პროფ.
ყურაშვილი აბესალომი იოსების ძე 400 პროფესორი(მ)
ელოშვილი ნანა ოთარის ასული 500 უფრ. მასწ.(მ)
შალამბერიძე რევაზი ალექსანდრეს ძე 500 უფრ. მასწ.(მ)