მატერიალური ბაზა 2018-06-22T14:40:50+04:00

 

საგზაო დეპარტამენტი

 

 1. სსიპ სტუ-ს  სამშენებლო  ფაკულტეტის  სასწავლო, სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორია

გამოყენებული დანადგარები, ხელსაწყო-მოწყობილობები:

 • სტანდარტული საცრების ნაკრები: 40;20;10; 5;2.5; 1.25; 0.63;0.315;0.15; 0.08მმ
 • საცრების ვიბროსადგამი STSJ-3
 • სასწორი საერთო დანიშნულების ელექტრონული STSJ-2  5 კგ;  d=0.1გრ
 • ჰიდრავლიკური წნეხი STYE-2000C d =0.01 კნ;
 • უნივერსალური მანქანა WA-1000 d =0.01
 • ლაბორატორიული ღუმელი (საშრობი კარადა) STHX-2A
 • ლაბორატორიული ღუმელი (საშრობი კამერა) 120-KD

მარშალის სტაბილურობის მანქანა UTAS-4012

ნიმუშების დასამზადებელი მარშალის კომპაქტორი

 • წყლის აბაზანა თერმოსტატით 30SB
 • კერნების ამოსაჭრელი აპარატი
 1. შპს სამეცნიერო-კვლევითი საწარმო „მაგისტრალი“-ს გამოყენებული დანადგარები, ხელსაწყო-მოწყობილობები (გაფორმებულია შესაბამისი ხელშეკრულება):

 • ბიტუმის სიბლანტის განსაზღვრის ხელსაწყო „პენეტრომეტრი“
 • თხიერი ბიტუმის და ბიტუმის ემულსიის სიბლანტის განსაზღვრის ხელსაწყო „ვისკოზიმეტრი“
 • ბიტუმის დარბილების ტემპერატურის განსაზღვრის ხელსაწყო „რგოლი და ბურთულა“
 • ბიტუმის წელვადობის განსაზღვრის ხელსაწყო „დუქტილომეტრი“
 • ბიტუმის სიმყიფის ტემპერატურის განსაზღვრის აპარატი „ფრასი“
 • ბიტუმის აალების ტემპერატურის განსაზღვრის ელექტრო ხელსაწყო „ბრენკენი“
 1. სასწავლო სამეცნიერო ხიდსაცდელი ცენტრი

 2. მემორანდუმი