სწავლება 2018-06-22T14:40:57+04:00

 

საგზაო დეპარტამენტი

კონსულტაციების განრიგი

 1. პროფესორ მასწავლებელთა ინდივიდუალური კონსულტაციების გრაფიკი
 2. სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი (2017-2018 საწავლო წლის II სემესტრი)
  I – ტესტირების ჯგუფური კონსულტაციები
 3. სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი (2017-2018 საწავლო წლის II სემესტრი)
  II ტესტირების ჯგუფური კონსულტაციები
 4.  სწავლების საფეხური: ბაკალავრიატი (2017-2018 საწავლო წლის II სემესტრი)
  დასკვნითი გამოცდის კონსულტაცია
   

 

სასწავლო კურსის პროგრამები (სილაბუსები)