ფოტო არქივი 101 2022-07-05T15:45:33+04:00

საინჟინრო მექანიკისა და მშენებლობის ტექნიკური ექსპერტიზის დეპარტამენტი

13.02.19 გაიმართა საინჟინრო მექანიკისა და მშენებლობის ტექნიკური ექსპერტიზის N101 დეპარტამენტის სხდომა.