მატერიალური ბაზა 106 2021-11-18T13:32:23+04:00

სამშენებლო კომპიუტერის დაპროექტების დეპარტამენტი

მატერიალურ ტექნიკური ბაზა

სტუდენტებს ემსახურება თანამედროვე კომპიუტერებით აღჭურვილი სასწავლო–სამეცნიერო კომპიუტერული ცენტრი და ორი კომპიუტერული ლაბორატორია.  მიმართულების ბაზაზე სამშენებლო ფაკულტეტის სასწავლო–სამეცნიერო კომპიუტერული ცენტრი შეიქმნა (ხელმძღვანელი აწ გარდაცვლილი ჰამლეტ ბაბუციძე). ამჟამად ამ ცენტრს ხელმძღვანელობს დავით სამხარაძე. აღნიშნული ცენტრი და ლაბორატორიები (აუდიტ. 501,502, 702) აღჭურვილია 80-მდე თანამედროვე კომპიუტერებით და შედის დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში, სადაც მიმდინარეობს როგორც სასწავლო, ასევე სამეცნიერი- კვლევითი სამუშაოები სამშენებლო ფაკულტეტის თანამშრომელთათვის და ყველა საფეხურის (პროფესიული, ბაკალავრი, მაგისტრატურა) სტუდენტებისთვის.