თანამშრომლები 104 2021-12-01T14:39:50+04:00

ჰიდროინჟინერიის დეპარტამენტი №104

ჰიდრავლიკა და საინჟინრო ჰიდროეკოლოგია №22

გვარი, სახელიაკად. დატვ. სთ.თანამდებობა
ქადარია იური150პროფესორი
დიაკონიძე რობერტი 120პროფესორი
ნანიტაშვილი ვახტანგ420ასოც.პროფ.
თოფურია მარინე420ასოც.პროფ.
ზალიკაშვილი გიორგი210ასოც.პროფ.
კუპრეიშვილი შორენა210ასოც.პროფ.

სამდინარო და საზღვაო ნაგებობების  ჰიდროტექნიკური მშენებლობა №48

გვარი, სახელიაკად. დატვ. სთ.თანამდებობა
ყალაბეგიშვილი მირიანი
დეპარტამენტის უფროსი
240პროფესორი
საყვარელიძე ამირანი240პროფესორი
დალაქიშვილი გიორგი120პროფესორი
ახვლედიანი ალექსანდრე420ასოც.პროფ.
გოგოლაძე ავთანდილი420ასოც.პროფ.
კოდუა მანონი420ასოც.პროფ.
ხაზალია კონსტანტინე210ასოც. პროფ.
ახვლედიანი გიორგი270ასისტ. პროფ.

ტექნიკური პერსონალი

გვარი, სახელითანამდებობა
ნარიმანიძე ნინოუმცროსი სპეციალისტი