ფოტო არქივი 104 2018-11-12T16:37:13+04:00

 

ჰიდროინჟინერიის დეპარტამენტი

 

მ. კოდუას მონაწილეობა საერთაშორისო კონფერენციაზე

 

      ჰიდრროინჟინერიის ასისტენტ-პროფესორმა მანონ კოდუამ მიმდინარე წლის 20-23 აგვისტოს მონაწილეობა მიიღო  საფრანგეთის ქალაქ კაენში სანაპირო არეებისა და შესართავი უბნებისადმი მიძღვნილ მე-6 საერთაშორისო კონფერენციაზე   (ICEC-2018: 6th International Conference on Estuaries and Coasts ),  წარადგინა მოხსენება: „Numerical Computation of Wave Motions in Poti Coastal Zone of Black Sea“.

მ. კოდუა  დასახელდა აგრეთვე კონფერენციის მოხსენებათა რეცენზენტად.

სანაპირო არეებისა და შესართავი უბნებისადმი მიძღვნილ მე-6 საერთაშორისო კონფერენცია ტარდება სამ წელიწადში ერთხელ სხვადასხვა ქვეყნებში.    აღასანიშნავია, ამ კონფერენციაზე  რომ მ. კოდუა არის პირველი წარმომადგენელი საქართველოდან.

გარდა ამისა, ჰქონდა საქმიანი შეხვედრები სხვადასხვა ქვეყნის მეცნიერებთან, სადაც განიხილებოდა სანაპირო არეების დაცვის საკითხები.