დეკანატი 2022-01-10T12:35:03+04:00

დეკანის მოადგილე, პროფესორი

იური ქადარია

დეკანატი

იური ქადარია
დეკანის მოადგილე,
ჰიდროინჟინერიის დეპარტამენტის პროფესორი,
ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი.
ელ.ფოსტა: i.qadaria@gtu.ge


სოფო ცერცვაძე
სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების უფროსი
ელ.ფოსტა: s.tsertsvadze@gtu.ge


ლალი გასიტაშვილი
სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების სპეციალისტი
ელ.ფოსტა: l.gasitashvili@gtu.ge


ლელა ქრისტესიაშვილი
სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების სპეციალისტი
ელ.ფოსტა: l.qristesiashvili@gtu.ge


მანანა ნოზაძე
სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების სპეციალისტი
ელ.ფოსტა: nozadze.m@gtu.ge


ხათუნა ხატიური
სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების სპეციალისტი
ელ.ფოსტა: x.xatiuri@gtu.ge


ლელა სივსივაძე
სასწავლო პროცესების მართვის განყოფილების სპეციალისტი
ელ.ფოსტა: lelasivsivadze@gtu.ge


თამარ არუნაშვილი
სამშენებლო ფაკულტეტის არქივარიუსი
ელ.ფოსტა:  arunashvilitamar01@gtu.ge


თამარ ბენაშვილი
სამშენებლო ფაკულტეტის ბიბლიოთეკარი
ელ.ფოსტა:  t.benashvili@gtu.ge