დეკანატი 2020-10-28T12:43:13+04:00

დეკანის მოადგილე, პროფესორი

იური ქადარია

საგანმანათლებლო პროგრამების კურატორი, პროფესორი

ნუგზარ მურღულია

დეკანატი

იური ქადარია

დეკანის მოადგილე,

ჰიდროინჟინერიის დეპარტამენტის პროფესორი,

ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი.

ელ.ფოსტა: i.qadaria@gtu.ge

ტელ: (+995) 593 33 04 32, შიდა 63-55


სოფო ცერცვაძე

სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანატის უფროსი სპეციალისტი.

საინჟინრო მექანიკისა და მშენებლობის ტექნიკური

ექსპერტიზის დეპარტამენტის ლაბორანტი.

ელ.ფოსტა: s.tsertsvadze@gtu.ge

ტელ: (+995) 599 01 79 09 შიდა 68 34


ფიფია ლევან

სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანატის მთავარი სპეციალისტი

ელ.ფოსტა: l.fifia@gtu.ge

ტელ: (+995) 555 79 99 00


მანანა ნოზაძე

სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანატის სპეციალისტი,

საინჟინრო გრაფიკის და ტექნიკური მექანიკის

დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი,

ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი

ელ.ფოსტა: nozadze.m@gtu.ge

ტელ: (+995) 599 11 38 53, შიდა 68 34


ხათუნა ხატიური

სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანატის სპეციალისტი,

წყალმომარაგება, წყალანირება, თბოგაზმომარაგება

და შენობათა საინჟინრო აღჭურვის დეპარტამეტის

ასისტენტ პროფესორი,

ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი

ელ.ფოსტა: x.xatiuri@gtu.ge

ტელ: (+995) 551 55 87 06, შიდა 68 34


ლელა სივსივაძე

სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანატის სპეციალისტი

ელ.ფოსტა: lelasivsivadze@gtu.ge

ტელ: (+995) 599 71 01 72

ნუგზარ მურღულია

საგანმანათლებლო  პროგრამების კურატორი,

ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი,

საინჟინრო მექანიკის დეპარტამენტის პროფესორი.

ელ.ფოსტა: n.murgulia@gtu.ge

ტელ: (+995) 551 10 71 70


ლელა ქრისტესიაშვილი

სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანატის მთავარი სპეციალისტი,

მშენებლობის ეკონიმიკისა და მენეჯმენტის

დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი,

აკადემიური დოქტორი

ელ.ფოსტა: l.qristesiashvili@gtu.ge

ტელ: (+995) 577 52 86 87 შიდა: 66 92


ლალი გასიტაშვილი

სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანატის მთავარი სპეციალისტი

ელ.ფოსტა: l.gasitashvili@gtu.ge

ტელ: (+995) 593 94 31 12 შიდა: 66 92


თინათინ  მაღრაძე

სამშენებლო ფაკულტეტის  დეკანატის უფროსი სპეციალისტი,

მშენებლობის  კომპიუტერული  დაპროექტების

დეპარტამენტის  ასისტენტ პროფესორი,

აკადემიური დოქტორი

ელ.ფოსტა: t.magradze@gtu.ge

ტელ:  (+995) 599 47 84 22 შიდა: 65 93


ლია ბერიძე

სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანატის უფროსი სპეციალისტი,

საინჟინრო მექანიკისა და მშენებლობის ტექნიკური

ექსპერტიზის  დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი

ელ.ფოსტა:  l_beridze@gtu.ge

ტელ: (+995) 598 14 58 85


მიხეილ შენგელია

სამშენებლო ფაკულტეტის დეკანატის სპეციალისტი.

ელ.ფოსტა: mi.shengelia@gtu.ge

ტელ: (+995) 555 23 50 61


თამარ არუნაშვილი

სამშენებლო ფაკულტეტის არქივარიუსი,

სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის

ტექნოლოგიისა და საშენი მასალების დეპარტამენტის

უფროსი მასწავლებელი

ელ.ფოსტა:  t.arunashvili@gtu.ge

ტელ: (+995) 595 97 73 55