მზრუნველთა საბჭო 2018-07-04T16:49:53+04:00

მზრუნველთა საბჭო

 

    ფაკულტეტის საბჭოს წევრთა ხმათა უბრალო უმრავლესობით მიღებული გადაწყვეტილებით, ფაკულტეტზე შეიძლება შეიქმნას მზრუნველთა საბჭო.

    მზრუნველთა საბჭოს შემადგენლობას ფაკულტეტის საბჭოს წარდგინებით ამტკიცებს უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო.

 

 

მზრუნველთა საბჭოს მისიაა

 

ა) სასწავლო-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო მიმართულებათა ცოდნის, აკადემიური და ინტელექტური პროცესების არსისა და პრობლემური სიტუაციების სპეციფიკის გაცნობიერების, გადაწყვეტილებების უახლესი ინფორმაციის გათვალისწინებით მიღების საფუძველზე ფაკულტეტის განვითარებაში წვლილის შეტანა, თანამშრომლობა, საქველმოქმედო შენატანების მოზიდვა, მეცნიერებისა და ტექნიკის უახლესი მიღწევებით მისი გაძლიერებისათვის ხელშეწყობა;

ბ) თანამშრომლობა ფაკულტეტის სასწავლო-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პროგრამების აკადემიური ხარისხის ამაღლებისა და ფუნქციონირების აქტუალიზებაში;

 

 

სამშენებლო ფაკულტეტის მზრუნველთა საბჭოს  შემადგენლობა

 

 1. ვასილ ხორავა – საქართველოს რკინიგზა, ინფრასტრუქტურის დირექტორი – თავმჯდომარე

 2. ჯუანშერ ბურჭულაძე – საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი -დირექტორი – წევრი

 3. თემურ მეგრელაძე – შ.პ.ს. ანაგი – ტექნიკური დირექტორი – წევრი

 4. გოჩა შენგელია –  სს „აქსისი“ მთავარი ინჟინერი- წევრი

 5. ზურაბ ოქროშიძე – შ.პ.ს. „კაპიტელი“ – დირექტორი- წევრი

 6. ალექსანდრე ჭიპაშვილი – „მშენექსპერტი“-ს დირექტორი – წევრი

 7. ზვიად თოიძე – შ.პ.ს. „ინ-სი“-ს დირექტორი – წევრი

 8. გიორგი როგავა – შ.პ.ს. „ელიტა ბურჯი“-ს დირექტორი – წევრი

 9. ზვიად ანთელიძე – შ.პ.ს.“ელიტ მოტორსი“-ს დირექტორი- წევრი

 10. ჯონი გიგინეიშვილი – შ.პ.ს. „პროგრესი“ – დირექტორი – წევრი

 11. დავით გორგიძე – სტუ-ს სასწავლო პროცესის მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი- წევრი