ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 2021-12-27T17:17:56+04:00

სამშენებლო ფაკულტეტის
ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის ხელმძღვანელი
პროფესორი მარინა ჯავახიშვილი CV

კონტაქტი:
ელ. ფოსტა:
m.javakhishvili@gtu.ge
შიდა ტელ. ნომერი: 7023
მისამართი: ქ. თბილისი, მ. კოსტავა 68,
სტუ-ს I სასწავლო კორპუსი, ოთახი 420

სამშენებლო ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის თანამშრომლები

თინათინი დათიაშვილი
უფროსი სპეციალისტი;
მშენებლობის ეკონომიკისა და
მენეჯმენტის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი
ელ-ფოსტა: t.datiashvili@gtu.ge
ოთახი: 01-420

მარიამი ყავრელიშვილი
უფროსი სპეციალისტი
ელ-ფოსტა: s.kavrelishvili@gtu.ge
შიდა ნომერი: 7211
ოთახი: 01-420

ნინო ციცხვაია
უმცროსი სპეციალისტი
ელ-ფოსტა: n.tsitskhvaia@gtu.ge
შიდა ნომერი: 7210
ოთახი: 01-420