ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური 2018-07-10T18:09:11+04:00

სამშენებლო ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი, პროფესორი: მარინა ჯავახიშვილი

სამშენებლო ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის თანამშრომლები

მარინა ჯავახიშვილი
სამშენებლო ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახურის ხელმძღვანელი, ტექნიკურ მეცნიერებათა
კანდიდატი, პროფესორი
ელ.ფოსტა: m.javakhishvili@gtu.ge
ტელე:(995 32) 238 59 09;
მობ: (599) 07 77 73


ნათია ფოფხაძე
სამშენებლო ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი
სპეციალისტი
ელ.ფოსტა: n.popkhadze@gtu.ge
ტელ: 577 12 88 15


მაია სურამელაშვილი
სამშენებლო ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
სპეციალისტი
ელ.ფოსტა: m.suramelashvili@gtu.ge
ტელ: 577 73 70 03

ნინო ციცხვაია
სამშენებლო ფაკულტეტის ხარისხის
უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
სპეციალისტი
ელ.ფოსტა: n.tsitskhvaia@gtu.ge
ტელ: 599-77-10-65