ხელშეკრულებები 2018-07-11T20:00:23+04:00

ხელშეკრულებები

პრაქტიკის ხელშეკრულება-რკინიგზა-სამშენებლო

საქართველოს რკინიგზა პრაქტიკის ხელშეკრულება -მაგისტრატურა მშენებლობა

პროექტი – პრაქტიკის ხელშეკრულება – მშენებლობა

საქტრანსპროექტი – პრაქტიკის ხელშეკრულება – მშენებლობა

ეპტისა – პრაქტიკის ხელშეკრულება – მშენებლობა

პროექტირება, მშენებლობა, ექსპერტიზა- პრაქტიკის ხელშეკრულება – მშენებლობა

ტრანსპროექტი – ხელშეკრულება – მშენებლობა

თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია – პრაქტიკის ხელშეკრულება – მშენებლობა – ბაკ.

თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია – პრაქტიკის ხელშეკრულება – მშენებლობა – მაგ.

იგჰ – პრაქტიკის ხელშეკრულება – მშენებლობა

კავტრანსპროექტი – ხელშეკრულება – მშენებლობა

მარაბდა – კარწახის რკინიგზა -ხელშეკრულება – მშენებლობა

ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი – ხელშეკრულება

ელიტა – ბურჯი – ხელშეკრულება

თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია – პრაქტიკის ხელშეკრულება – მშენებლობა – მაგ.

კაპიტალი – ხელშეკრულება

ლიფტ. მონტაჟი

მეტეხი კერამიკა – ხელშეკრულება

საქართველოს რკინიგზა – ხელშეკრულება

სსიპ ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწ. უნივერსიტეტი

შპს „არტ-ბონუსი“

შპს „ინ-სი“ 1

შპს „ინ-სი“ 2

შპს „ლაინკუბი“ 1

შპს „ლაინკუბი“ 2

შპს „მშენ – ექსპერტი“

შპს „ოპტიმალ-გრუპ+“

შპს „საქართველოს ტექნიკური ჯგუფი“

ჯეოინვესტი – ხელშეკრულება