2021–2022 სასწავლო წლის დოქტორანტების კონსულტაციის გრაფიკი (106) 2022-06-14T15:52:26+04:00

2021–2022 სასწავლო წლის დოქტორანტების კონსულტაციის გრაფიკი

პედაგოგის გვარი, სახელიდღედროის შუალედიოთახის  №
1კუბლაშვილი მურმანიპარასკევი
პარასკევი
13.00-14.00
14.00-15.00
501