„საერთაშორისო ინიციატივა განვითარებისა და თანადგომისათვის“
გაერო 75: გლობალური საუბარი მომავლის შესახებ
მოხალისის ეროვნული ჯილდო 2020

თუ მოგზაურობა შენი მოწოდებაა და ხარ გამოწვევებისკენ მიდრეკილი სტუდენტი

თუ გჭირდება ახალი ცოდნა და საერთაშორისო კონტაქტები

თუ გინდა საკუთარი იდეები და გააჟღერო "იდეების ფესტივალზე"

მაშინ ალპბახის ევროპული ფორუმი გელოდება შენ და შენს გუნდს

მთავარი 2020-03-04T13:51:45+00:00

განცხადება

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანება

"2019-2020 სასწავლო წლის მეორე (გაზაფხულის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ"

ანაზღაურებადი სტაჟირება

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვისათვის წარმოსადგენი საბუთები

მაგისტრატურის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

ცხადდება კონკურსი საერთაშორისო სტუდენტურ პრაქტიკებზე

გასამგზავრებლად პოლონეთში, ბელასტოკის ტექნიკურ უნივერსიტეტში.

დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის გთხოვთ მიმართოდ

სამშენებლო ფაკულტეტის თვითმმართველობას.

საუნივერსიტეტო სადისერტაციო საბჭოების

შემადგენლობის დამტკიცების

შ ე ს ა ხ ე ბ

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის

ხელმძღვანელის არჩევნების დანიშვნის

შ ე ს ა ხ ე ბ

სამშენებლო ფაკულტეტის

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტზე

აკადემიური საბჭოს და სენატის წევრობის კანდიდატთა რეგისტრაცია იწყება

2020 წლის 15 იანვარს და მთავრდება 2020 წლის 22 იანვარს.

საბუთები მიიღება ყოველ დღე კვირის გარდა.

საბუთების მიღება იწარმოებს სტუ-ს I კორპუსში, 419 აუდიტორიაში,

10 სთ-დან 17 სთ-მდე.

სამშენებლო ფაკულტეტის

საარჩევნო კომისია

ტელ: 595 545 528

2019 წლის 21 მარტს, 12 საათზე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის,

სამშენებლო ფაკულტეტის ბიბლიოთეკაში შედგება შეხვედრა საქართველოს

გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორ - ეკატერინე

გალდავასა და ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებლებს და სტუდენტებს შორის.

მსურველებს გთხოვთ დაესწროთ

სადისერტაციო საბჭოს მიერ წარმოდგენილი

დაცვის ოქმის ფორმა

ხშირად გამოყენებული ბმულები

0
ბაკალავრიატი
0
მაგისტრატურა
0
დოქტურანტურა

სასარგებლო ბმულები

სტუ-ს თვითშეფასების ანგარიშები

სტუ-ს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტატუსის მაძიებლის თვითშეფასება

მსურველთა საყურადღებოდ

იხილეთ სრულად

ხშირად დასმული კითხვები

სწავლება სამშენებლო ფაკულტეტზე

ხშირად დასმული კითხვები

იხილეთ სრულად

ბიბლიოთეკა

განახლებული ბიბლიოთეკა

სამშენებლო ფაკულტეტი

იხილეთ სრულად

კითხვარები

გამოკითხვა და სტატისტიკური ანალიზი

სამშენებლო ფაკულტეტი

განხორციელებული კვლევები, ინფორმაციის ანალიზი და რეკომენდაციები

იხილეთ სრულად

ფოტო-ვიდეო გალერეა

სამშენებლო ფაკულტეტი

დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი, ასოცირებული პროფესორი: ზურაბ გვიშიანი

დეკანის მოადგილე, პროფესორი: იური ქადარია

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, პროფესორი: მარინა ჯავახიშვილი

ფაკულტეტის მენეჯერი, პროფესორი: გინა გურეშიძე

პარტნიორები

სასარგებლო ბმულები