მთავარი 2019-10-25T13:31:02+00:00

განცხადება

2019 წლის 21 მარტს, 12 საათზე, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის,

სამშენებლო ფაკულტეტის ბიბლიოთეკაში შედგება შეხვედრა საქართველოს

გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორ - ეკატერინე

გალდავასა და ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებლებს და სტუდენტებს შორის.

მსურველებს გთხოვთ დაესწროთ

სადისერტაციო საბჭოს მიერ წარმოდგენილი

დაცვის ოქმის ფორმა

ხშირად გამოყენებული ბმულები

0
ბაკალავრიატი
0
მაგისტრატურა
0
დოქტურანტურა

სასარგებლო ბმულები

სტუ-ს თვითშეფასების ანგარიშები

სტუ-ს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტატუსის მაძიებლის თვითშეფასება

მსურველთა საყურადღებოდ

იხილეთ სრულად

ხშირად დასმული კითხვები

სწავლება სამშენებლო ფაკულტეტზე

ხშირად დასმული კითხვები

იხილეთ სრულად

ბიბლიოთეკა

განახლებული ბიბლიოთეკა

სამშენებლო ფაკულტეტი

იხილეთ სრულად

კითხვარები

გამოკითხვა და სტატისტიკური ანალიზი

სამშენებლო ფაკულტეტი

განხორციელებული კვლევები, ინფორმაციის ანალიზი და რეკომენდაციები

იხილეთ სრულად

ფოტო-ვიდეო გალერეა

სამშენებლო ფაკულტეტი

დეკანი, პროფესორი: დავით გურგენიძე

დეკანის მოადგილე, პროფესორი: იური ქადარია

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, პროფესორი: მარინა ჯავახიშვილი

ფაკულტეტის მენეჯერი, პროფესორი: გინა გურეშიძე

პარტნიორები

სასარგებლო ბმულები